Email: info@aisitour.com | Tel: + 0212 212 98 14 | Tel: + 0530 281 65 08

1- Başvuru Formu (form 48R)

2- Davet yazısı (Avustralya’da ziyaret edeceğiniz akrabalarınızca / arkadaşlarınızca imzalanmış)

3- Davet eden kişinin Avustralya Vatandaşlık belgesinin veya Avustralya pasaportunun veya Avustralya ikamet izninin kopyaları

4- 1 adet yeni çekilmiş renkli vesikalık resim ve varsa pasaportunuza kayıtlı ve sizinle beraber seyahat edecek olan çocuklarınızın (2 yaş ve üzeri) birer resimleri

5- Çalışıyorsanız; işvereninizden görevinizi, izin sürenizi ve dönüşünüzde aynı işyerinde çalışmaya devam edeceğinizi gösteren yazı, maaş bordronuz, SSK veya Emekli Sandığı numaranız; işveren iseniz: işyerinizin ticaret sicil kaydı, vergi levhası, BAĞ-KUR numaranız; emekli iseniz; emekli kimliği ve maaş cüzdanı; öğrenci iseniz; öğretim kurumunuzdan kayıtlı öğrenci olduğunuza dair belge

6- Avustralya ziyaretinizin masraflarını karşılayabilecek durumda olduğunuzu gösteren belgeler (banka hesap cüzdanları, tapu, maaş bordrosu, vs)

7- Avustralya’ya seyahat edecek olan 18 yaşından küçük kişiler için anne ve babasının imzaladığı seyahate izin verdiğini gösteren noter tasdikli muvafakat name, 18 yaşından küçük kişiler için kalacakları yeri ve desteği garantileyen Avustralya’daki velilerinden mektup

8- Pasaportunuzun işlem görmüş tüm sayfalarının renkli fotokopisi

1- Başvuru Formu (form 456)

2- Davet yazısı (Avustralya’da ziyaret edeceğiniz şirketten davetiye veya kongre-konferansa katılacaksanız kongre organizatörlerinden davetiye mektubu veya kongreye kaydınızın kanıtı)

3- 1 adet yeni çekilmiş renkli vesikalık resim ve varsa pasaportunuza kayıtlı ve sizinle beraber seyahat edecek olan çocuklarınızın (2 yaş ve üzeri) birer resimleri

4- Çalışıyorsanız; işvereninizden görevinizi, izin sürenizi ve dönüşünüzde aynı işyerinde çalışmaya devam edeceğinizi gösteren yazı, maaş bordronuz, SSK veya Emekli Sandığı numaranız; işveren iseniz: işyerinizin ticaret sicil kaydı, vergi levhası, BAĞ-KUR numaranız; emekli iseniz; emekli kimliği ve maaş cüzdanı

5- Avustralya ziyaretinizin masraflarını karşılayabilecek durumda olduğunuzu gösteren belgeler (banka hesap cüzdanları, tapu, maaş bordrosu, vs)

6- Pasaportunuzun işlem görmüş tüm sayfalarının renkli fotokopisi

• Bazı özel durumlarda, Elçiliğin anlaşmalı doktorları tarafından muayene olmanız istenebilir.

Vize onayınız başvuru formuna yazılan e-mail adresinize iletilmektedir.

EK BİLGİLER:
* Konsolosluk randevu sistemi ile başvuru almaktadır.

* Ekte bulunan başvuru formları pdf formatında olup, bilgisayarınızdan direk doldurabilirsiniz. Çıktısını aldıktan sonra ilgili imza bölümlerini imzalamanız gerekmektedir.

* NOT: Lütfen ödeme dekontunu belgelerinizle birlikte yollayınız ve fatura detaylarınızı eklemeyi unutmayınız. Aksi durumlarda başvurunuz yapılamayacak ve gecikmeler yaşanacaktır. Toplam tutarı TL olarak da ödeyebilirsiniz. Ödemenizi banka havalesi, mail order veya nakit olarak yapabilirsiniz.