Email: info@aisitour.com | Tel: + 0212 212 98 14 | Tel: + 0530 281 65 08

1- Vize harcının yatırıldığını gösteren banka dekontu.

2- Doldurulmuş ve imzalanmış müracaat formu.(3.ve 4.sayfalar imzalanmalı)

3- Schengen anlaşması taraflarınca kabul edilen pasaport veya seyahat belgesi. Pasaportların vize bitim tarihinden sonra 3 ay geçerliliği ve en az iki boş vize sayfası olmalıdır. Pasaportların fotokopisi.

4- Pasaportların veriliş tarihleri müracaat edilen vizenin başlangıç tarihi itibariyle 10 yıldan eski olmayacak.

5- 4.7 cm x 3.6 cm boyutlarında arkası açık renk fonlu, yeni çekilmiş, müracaatçının yüzünü ön cepheden gösteren 2 adet fotograf.

6- T.C. vatandaşı olmayan müracaatçılar için Türkiye’de kalış ve tekrar giriş izni.

7- Asgari 30,000 Euro teminatlı,istenilen vizenin başlangıcı ile bitim tarihinden 15 gün sonrasınıda kapsayan, kaza veya ani hastalık risklerini, tıbbi nakil ve vefat halinde cenazenin kendi ülkesine naklini kapsayan seyahat sağlık sigortası. (aslı ve kopyası)

1- Otel ve seyahat rezervasyonları (vize verilmiş pasaport alınırken seyahat bileti aslı ibraz edilecektir.)

2- Letonya’daki turistik seyahat programı

3- Mali yeterlilik belgeleri( bankadan yazı /bankadan onaylı hesap dökümü) (son 2 aylık), limit gösteren son kredi kartı ekstreleri, son üç aylık maaş bordroları asılları )

1- Letonya Göçmen ve Vatandaşlık işleri ofisinden onaylı davetiye.(Bilgi için www.ocma.gov.lvsitesini inceleyiniz) veya Letonya firmasından alınacak davetiye aslı.

2- Şirket tarafından yazılmış ve yetkili kişilerce imzalanmış başvuru sahibinin yapacağı iş seyahatinin amacını, süresini ve tüm masrafların şirket tarafından karşılandığını belirten yazı (ingilizce)

3- Şirket’in Ticaret veya Sanayi Odası faaliyet belgesi

4- Ticaret Sicil gazetesi kopyası

5- Vergi levhası kopyası

6- Noter tasdikli şirket imza sirküleri.

a)Başvuru sahibi şirket çalışanı ise :

– Son üç aylık SSK hizmet bordroları, son ay maaş bordrosu.

b) Başvuru sahibi şirket sahibi veya ortağı ise :

– Ticaret sicili ortaklık statüsünü belgelemeli,

– Noter tasdikli imza sirküleri şirket yönetimindeki konumunu belgelemelidir.

c)Şirket hesabına ait banka yazısı.

d)Otel ve seyahat rezervasyonları.

Her türlü amaçla seyahat edecek müracaatçılardan gerekli görüldüğü hallerde ek belge ve bilgiler talep edilebilir.

* ÖNEMLİ: Schengen ülkeleri konsoloslukları veriliş tarihi 10 yıldan eski olan pasaportlara vize vermemektedir. Schengen vizesi alabilmeniz için pasaportunuzun son 10 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir. Uygulama sadece yeni vize verilirken geçerli olacaktır ve pasaportunu 10 yıldan önce alan kişilerin pasaportlarını yenilemeleri gerekecektir. Çipli yeni pasaportlar 15 Haziran itibarı ile dağıtılmaya başlanacak, eski pasaportlar ise 2015 yılına kadar kullanılabilecektir.Konsolosluk başvuru sahibinin pasaportunda 2 adet boş vize sayfası istemektedir.