Email: info@aisitour.com | Tel: + 0212 212 98 14 | Tel: + 0530 281 65 08

1- İngilizce olarak doldurulmuş, imzalanmış ve tarihi atılmış schengen vize başvuru formu

2- Ek form A – eksiksiz doldurulmuş, imzalanmış ve tarihi yazılmış soru formu

3- 2 adet yeni çekilmiş arka fon beyaz 35 x 40 mm ebatlarında fotoğraf (Fotoğraf,yüzü tam olarak göstermelidir ve sade ,eşit bir şekilde aydınlatılmış olmalıdır). Eski pasaportun tüm işlem görmüş sayfaları ve yeni pasaportun biometrik bilgi içeren sayfalarının fotokopileri. Pasaportun geçerliliği vize bitiminden sonra en az 3 ay olmalıdır. Pasaport son 10 yıl içinde olmalı ve en az 2 boş sayfa içermelidir

4- İsveç’teki şirket ya da kuruluştan davet mektubu

5- Hotel uçak rezervasyonları

6- Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösteriri belgeler (Son 3 aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü, son 3 ayın maaş bordroları, vb.) – Orjinal

7- Fuara katılacaksa giriş kartı veya katılıma ilişkin belgeler

8- Başvuru sahibi Çalışan ise: İşveren mektubu ve/veya izin onayı / SGK İşe giriş bildirgesi ve SGK Hizmet dökümü

9- Başvuru sahibi Çalışan veya Şirket Sahibi ise: Şirketin ticaret odası kaydı / Ticaret sicil gazetesi / Vergi levhası ( Hepsi orjinal olmalı ) 

10- Yurt dışında geçerli seyahat sağlık sigortası 30.000 Euro limitli – orjinal

1- İngilizce doldurulmuş, imzalanmış ve tarihi atılmış Schengen vize başvuru formu

2- İngilizce doldurulmuş imzalanmış ve tarihi yazılmış D Formu.

3- 2 adet yeni çekilmiş arka fon beyaz 35 x 40 mm ebatlarında fotoğraf (Fotoğraf, yüzü tam olarak göstermelidir ve sade ,eşit bir şekilde aydınlatılmış olmalıdır). Eski pasaportun tüm işlem görmüş sayfaları ve yeni pasaportun biometrik bilgi içeren sayfalarının fotokopileri. Pasaportun geçerliliği vize bitiminden sonra en az 3 ay olmalıdır. Pasaport son 10 yıl içinde olmalı ve en az 2 boş sayfa içermelidir.

4- Seyahatin amacını kanıtlayan belgeler; otel rezervasyonu,uçak bileti rezervasyonu veya bir tura katılacağınıza dair belgeler.

5- Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösteriri belgeler: Son 3 aylık orjinal banka hesap dökümü, son 3 ayın maaş bordroları.

6- Vukuatlu nüfus kayıt örneği – orjinal 

7- 30.000 € teminatlı Seyahat Sigortası – orjinal
* Başvuru sahibi Çalışan ise: İşveren mektubu ve/veya izin onayı / SGK İşe giriş bildirgesi ve SGK Hizmet dökümü
* Başvuru sahibi Çalışan veya Şirket Sahibi ise: Şirketin ticaret odası kaydı / Ticaret sicil gazetesi / Vergi levhası – ( hepsi orjinal olmalı )
* Bavuru sahibi Emekli ise: emekli maaşını gösterir belge ( Banka hesap özeti veya emekli cüzdanı )
* Başvuru sahibi Öğrenci ise: Öğrenci belgesi – orjinal 
* Başvuru sahibi 18 Yaşın altındaysa ( bir ebeveyn, yasal vasi veya yalnız seyahat ediyorsa): Ebeveyninden noter tasdikli orjinal muvaffakatname ( seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir.)